Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Konkurs "Przyroda, zabytki historyczne i kulturowe Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki"

Utworzono dnia 17.04.2019
Czcionka:

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO

POD HASŁEM „CHRONIĄC NAJBLIŻSZĄ OKOLICĘ, BIERZEMY UDZIAŁ W RATOWANIU ZIEMI”

 

Organizator:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. prał. Jana Ślęzaka w Ołpinach

 

Patronat:

Zespół Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie

Branżowa Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

CELE KONKURSU

 • Poszerzenie oraz upowszechnienie wiedzy na temat zabytków historycznych

i kulturowych Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.

 • Kształtowanie postaw proekologicznych i propagowanie idei ochrony przyrody najbliższej okolicy.
 • Uświadomienie młodzieży znaczenia ochrony przyrody naszego regionu.
 • Propagowanie postawy współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.
 • Szerzenie świadomości zagrożeń ekologicznych występujących w najbliższej okolicy.
 • Inspiracja wyobraźni twórczej młodzieży.
 • Prezentacja twórczej działalności młodzieży.

UCZESTNICY

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas VII, VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum ze szkół znajdujących się na terenie Gminy Szerzyny.

Zgłoszenia szkół do udziału w konkursie należy nadsyłać na adres e-mail szkoły olpiny@op.pl do dnia 30.04.2019 r.

PRZEBIEG KONKURSU

Organizatorzy zapraszają do udziału w:

 •  konkursie plastycznym                 
 •  konkursie wiedzy z dziedziny ekologii, ochrony przyrody oraz znajomości   zabytków historycznych i kulturowych położonych na terenie PKPB

KONKURS PLASTYCZNY

 • Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej  oraz III gimnazjum.
 • Tematy prac konkursowych  mogą być następujące: „Przyroda PK  Pasma Brzanki”, „Zabytki PK Pasma Brzanki”.
 • Technika dowolna płaska – rysunek, malarstwo, wydzieranka, collage, itp.
 • Prace muszą być wykonywane indywidualnie i samodzielnie.
 • Prace należy wykonać na bloku technicznym o formacie A3.
 • Kryteria oceny: zgodność z tematem konkursu i wymaganą techniką, samodzielność wykonania, oryginalne ujęcie tematu, wyraz artystyczny, estetyka wykonania.
 • Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
 • W szkołach należy przeprowadzić pierwszy etap konkursu, w celu wyłonienia prac najlepszych. Każda szkoła typuje do drugiego etapu konkursu 3 najlepsze prace.
 • Prace należy opisać według wzoru:
  • imię i nazwisko, klasa
  • szkoła,
  • nazwisko nauczyciela prowadzącego.
 • Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 15-05-2019 r. do Publicznej Szkoły Podstawowej w Ołpinach.
 • Ogłoszenie wyników konkursu, rozdanie nagród i wernisaż wystawy pokonkursowej odbędą się w Szkole Podstawowej w Ołpinach w dniu 22-05-2019 r. o godzinie 10 00.

Konkurs wiedzy

 • Konkurs obejmować będzie ogólną wiedzę dotyczącą świata przyrody ożywionej i nieożywionej oraz zabytków historycznych i kulturowych Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, a także wiedzę z dziedziny ekologii i ochrony przyrody.
 • Konkurs składał się będzie z dwóch etapów:
  • I - pisemny (test wyboru)
  • II – pisemny (zadania otwarte – rozpoznawanie oraz wykazanie się wiadomościami dotyczącymi gatunków roślin i zwierząt oraz zabytków kulturowych i historycznych PKPB).

Literatura

 •  M. W. Solarz.: W Paśmie Liwocza i Brzanki
 • foldery informacyjne ZPKP
 • rozporządzenia dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt
 • aktualna ustawa o ochronie przyrody
 • inne dostępne materiały z dziedziny ekologii i ochrony środowiska

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody indywidualne za trzy pierwsze miejsca w obydwu kategoriach.

Dyplomy dla szkół uczniów uczestniczących w konkursie.

Dyplomy indywidualne za wyróżnienia w konkursie.

"Przyroda, zabytki historyczne i kulturowe Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki"

Utworzono dnia 17.04.2019, 09:24

ZAŁĄCZNIKI:

Oświadczenia

Utworzono dnia 17.04.2019, 09:18

Formularz zgłoszenia

Utworzono dnia 17.04.2019, 09:18

E-DZIENNIK

Polecamy

Kalendarium

Sierpień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 54

W poprzednim tygodniu: 144

W tym miesiącu: 469

W poprzednim miesiącu: 1397

Wszystkich: 74025