Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Święto Patrona Szkoły i Dzień Edukacji Narodowej

Utworzono dnia 14.10.2018
Czcionka:

Jesień to czas melancholii, przemyśleń i wspomnień, ale także czas, kiedy obchodzimy Święto Patrona naszej szkoły oraz Dzień Edukacji Narodowej. We czwartek, 11 października br. uczciliśmy te dwa święta wspólnie z zaproszonymi gośćmi: Wójtem Gminy Szerzyny panem Grzegorzem Gotfrydem, sołtysem wsi Ołpiny panem Romanem Gabryelem, proboszczem parafii Ołpiny ks. Jerzym Janeczkiem oraz przedstawicielami Zarządu Szkolnej Rady Rodziców. Dzień nadania szkole im. ks. prał. Jana Ślęzaka zapisał się w naszej pamięci jako jeden z najważniejszych. Patronat tak wyjątkowej osoby to wyzwanie dla uczniów i nauczycieli, to pamiętanie słów: W całym życiu mieć przed oczyma to, że mam obowiązek zostać świętym i dążyć do tego z żelazną konsekwencją.

Uroczystość otworzyła pani Dyrektor Anna Niemiec, która w swojej przemowie podkreśliła, że Patron nie jest przypadkowy dla naszej ołpińskiej ziemi, a jest to świadomy wybór zdecydowanej większości ołpińskiej społeczności. We współczesnym chaosie zdarzeń, w szumie informacji, wobec niebezpieczeństw i zagrożeń – jakie występują we współczesnej cywilizacji – muszą istnieć niewzruszone wartości, zasady i autorytety, o których przypomina nam ks. Jan Ślęzak – powiedziała pani Dyrektor. Wyraziła również pragnienie, aby postawa ks. prałata Jana Ślęzaka była wzorem dla wszystkich ludzi związanych z edukacją, zarówno tych, którzy nauczają oraz wszechstronnie dbają o jej rozwój, jak i tych nauczanych. Następnie złożyła życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej - nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji, uczniom, rodzicom oraz władzom samorządowym. Zadedykowała im słowa Jana Pawła II, które wpisują się też w biografię naszego Patrona: Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Pierwsza odsłona części artystycznej dotyczyła Patrona ks. prał. Jana Ślęzaka i poszukiwania odpowiedzi na pytania: Dlaczego ten człowiek żyjący w XX wieku wciąż jest wzorem do naśladowania? Czym zachęca i prowokuje, by dziś, w dobie niczym nieskrępowanej wolności, opowiadać się za Bogiem i godnym życiem? Aby się tego dowiedzieć, szkolny reporter odwiedził z mikrofonem oraz kamerą: Proboszcza parafii, Sołtysa wsi, Dyrektora szkoły oraz rozmawiał z uczniami naszej placówki. Finałem tych dociekań był zaprezentowany przez młodzież „Dekalog społecznej krucjaty miłości”, który zawiera przykazania - nauki pozostawione nam przez ks. prał. Jana Ślęzaka, aby wcielając je w swoje życie, urzekać tak jak on pięknym człowieczeństwem. Oto one:

1. Szukając Boga, odnajduj siebie, skoro sam jesteś podobieństwem Boga. Nie odnajdziesz siebie inaczej. Wszystko, cokolwiek czynisz, czyń dla Boga. Miłość Boga – to cel człowieka. Kto Boga miłuje, ten jest najszczęśliwszy na świecie.

2. Szanuj każdego człowieka, twojego brata. Odnoś się do bliźniego z jak największą dobrocią, serce mu okazuj. Bądź usłużny, życzliwy, cierpliwy, delikatny, grzeczny oraz wyrozumiały.

3. Nie myśl o nikim źle, nigdy o nikim złego nie mów, nie krytykuj, nie obmawiaj i nie sądź. Tak dalece jak to możliwe, nie wyrzekając się siebie, bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi.

4. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody. Bądź miłosierny, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

5. Wyzbądź się egoizmu, pychy, lenistwa. Chętnie przyjmuj napomnienia. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy drugich.

6. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz rękę ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.

7. Umiłuj modlitwę całym sercem i stale się módl. Tyle jesteś wart, ile warta twoja modlitwa . Módl się za wszystkich, a szczególnie za nieprzyjaciół.

8. Miarą twojej wielkości jest to, ile jesteś w stanie dać mniejszym od siebie, a miarą twojej dojrzałości jest stawanie się „maluczkim”.

9. Nie uciekaj przed cierpieniem, nie bój się go. Uszlachetnia ono człowieka, oczyszcza, łączy go z Bogiem. Warto więc nieraz cierpieć, by to wieczne szczęście osiągnąć i innych do niego doprowadzić.

10. W całym życiu miej przed oczyma to, że masz obowiązek zostać świętym i dąż do tego z żelazną konsekwencją. W zdobywaniu świętości nie żałuj żadnych wysiłków, całego siebie poświęć, byleby tylko zdobyć świętość.

Po części artystycznej przedstawiciele społeczności uczniowskiej wyrazili swoją wdzięczność wszystkim pracownikom oświaty, za to, że kształtują ich charaktery, aby mogli wyrosnąć na mądrych, dobrych i odpowiedzialnych ludzi. Wdzięcznym sercem młodzi ludzie ogarnęli przede wszystkim nauczycieli, którzy poświęcają im wiele godzin swego cennego czasu, otaczają troską, czuwają nad ich bezpieczeństwem. Życzyli wszystkim pedagogom, aby odtąd chwile odmierzał im zegar szczęścia, a Bóg błogosławił w trudnej, pełnej poświęcenia pracy dydaktyczno-wychowawczej. Gorące podziękowania skierowali również w stronę pracowników administracji i obsługi. Do życzeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyłączyli się również zaproszeni goście.

Barbara Wójcik

Dzień Edukacji Narodowej

Utworzono dnia 14.10.2018, 21:36

Polecamy

Kalendarium

Styczeń 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 13

W poprzednim tygodniu: 608

W tym miesiącu: 2281

W poprzednim miesiącu: 2621

Wszystkich: 89677

Zegar