Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Święto Patrona Szkoły i Dzień Edukacji Narodowej

Utworzono dnia 22.10.2023

Jakże nie płonąć w podzięce, za dar najpiękniejszy, za serce.

W piątek, 13 października 2023 r. nasza szkoła świętowała dwie uroczystości – Dzień Patrona Szkoły i Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystości zainaugurowane zostały Mszą Świętą, którą celebrował ks. Paweł Róg. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Proboszcz Jerzy Janeczek, który przywołał postać ks. prał. Jana Ślęzaka i jego „Notatki rekolekcyjne”. Zwrócił szczególną uwagę na jedną z nich: "Pracować nad emocjami, ćwiczyć się w łagodności, cichości, cierpliwości". Powiedział, że Ks. Prałat może być dla nas wzorem pracy nad nieuporządkowanymi emocjami, które nieraz nam i naszym bliskim sprawiają wiele cierpień. Po Eucharystii druga część obchodów miała miejsce w szkole.

Montażem słowno-muzycznym, z udziałem chóru szkolnego i zespołu instrumentalnego pod batutą pana Marka Bąka, poświęconym głównie Patronowi - ks. prał. Janowi Ślęzakowi, uczciliśmy Jego pamięć. Po raz kolejny przywołane zostały przesłania moralne, które zapisał w "Notatkach rekolekcyjnych", a którymi my - uczniowie i nauczyciele mamy kierować się w swoim życiu. To najważniejsze z nich brzmi: "W całym życiu mieć przed oczyma to, że mam obowiązek zostać świętym i dażyć do tego z żelazną konsekwencją".

Ksiądz Jan Ślęzak kochał Boga całym swoim sercem,

Całą swoją duszą i całym swoim umysłem.

A bliźniego - jak siebie samego!

Ks. prał. Jan Ślęzak urzekał swoim pięknym człowieczeństwem, ojcowskim stosunkiem do bliźnich, zachwycał głęboką wiarą, rozmodleniem, miłością do Boga i ludzi, pracowitością oraz gorliwością duszpasterską. Żył w XX wieku, i mimo że my żyjemy w XXI wieku - czasach kryzysu autorytetów, zachwiania systemu wartości moralnych, w świecie niebezpieczeństw, konfliktów, wojen, nienawiści, On jest wzorem do naśladowania dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zachęca i prowokuje, by dziś , w dobie niczym nieskrępowanej wolności, opowiadać się za Bogiem i godnym życiem. Ks. prał. Jan Ślęzak swoim życiem pokazał pełnię człowieczeństwa, a my wybierając Go na Patrona, mamy Go naśladować i podążać Jego drogą.

Warto po raz kolejny przypomnieć wartości i nauki, którymi w swoim życiu kierował się ks. prał. Jan Ślęzak, a które stały się częścią naszej codzienności.

Światło

Chrześcijanin ma życiem swoim świecić jak żywa pochodnia, ma prowadzić drugich do Boga. Co ja zrobiłem, żeby być światłem dla innych?

Uczeń Jezusa powinien pałać jak najgorętszą miłością ku Bogu i ku ludziom. Powinien nieść pokój, zgodę między zwaśnionych. Ale najpierw sam musi żyć ze wszystkimi jak najlepiej, musi innym umieć przebaczać, musi być cierpliwym, delikatnym i wyrozumiałym wobec innych.

Trzeba ćwiczyć się w skupieniu, pracować nad zdobyciem pokory, pracować nad emocjami, ćwiczyć się w łagodności, cichości, cierpliwości, umiłować modlitwę całym sercem i stale się modlić. Stale więc modlitwa winna być na jego ustach, stale myśl wzniesiona do Boga.

Chrześcijanin ma być mężem modlitwy: tyle jest wart, ile warta jego modlitwa.

Miłość Boga

Wszystko, cokolwiek czynimy, winniśmy czynić dla Boga. Miłość Boga – to cel człowieka. Kto Boga miłuje, ten jest najszczęśliwszy na świecie. Szczęścia tego takiemu człowiekowi nikt i nic nie odbierze. On i w nieszczęściu, i w niedoli, w cierpieniu i biedzie będzie wesoły i rozradowany. Twarz jego zawsze promieniować będzie radością. Miłość Boga to największe szczęście człowieka. Miłujmy Go całym sercem.

Niebo

Ten, kto Boga umiłuje nade wszystko, kto życie Bogu całe poświeci, osiągnie niebo.

Do nieba mamy się wznosić jak gdyby po szczeblach, ale mamy tak samo drugich prowadzić tam przykładem swego życia.

Bliźni

Bliźni stworzony jest na obraz i podobieństwo Boże. Patrzeć na bliźnich w duchu wiary to widzieć w nich Pana Jezusa. W obcowaniu z nimi powinniśmy więc kierować się następującymi zasadami:

Odnosić się do bliźnich z jak największą dobrocią, serce im okazywać. Być usłużnym, życzliwym, cierpliwym, delikatnym, grzecznym oraz wyrozumiałym wobec innych. Umieć innym przebaczać. Nie myśleć o nikim źle, nigdy o nikim złego nie mówić, nie krytykować nikogo, nie obmawiać nikogo i nie sądzić.

Wyzbyć się egoizmu, pychy, lenistwa. Chętnie przyjmować napomnienia. Niszczyć w sobie najmniejsze objawy skąpstwa i przywiązania do materii.

Miłosierdzie

Dobry człowiek powinien litować się nad nędzą ludzką i wszelkimi sposobami ją usuwać, powinien wszystkich obejmować płonącym miłością sercem.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią, zatem ćwiczmy się już tutaj w miłosierdziu.

Cierpienie

Nie uciekajmy przed cierpieniem, nie bójmy się go. Uszlachetnia ono człowieka, oczyszcza, łączy go z Bogiem. Warto więc tu nieraz cierpieć, by to wieczne szczęście osiągnąć i innych do niego doprowadzić. Nie żałujmy sił, by osiągnąć szczęście wieczne.

Być świętym

By zwyciężyć - trzeba być świętym. Trzeba uzbroić się w pancerz świętości, posiadać głęboką wiarę i nade wszystko patrzeć przez pryzmat wiary.

W całym życiu mieć przed oczyma to, że mam obowiązek zostać świętym i dążyć do tego z żelazną konsekwencją. W zdobywaniu świętości nie żałować żadnych wysiłków, całego siebie poświęcić, byleby tylko zdobyć świętość.

Druga część uroczystej akademii to życzenia i podziękowania dla wszystkich Pracowników Oświaty, a zwłaszcza naszych Nauczycieli i Pracowników administracji i obsługi. Najlepsze życzenia złożyli - Pani Dyrektor Anna Niemiec, Wójt Gminy Szerzyny Pan Grzegorz Gotfryd, Szkolna Rada Rodziców oraz uczniowie. Życzenia Nauczycielom przekazał również ks. Proboszcz Jerzy Janeczek, a radosnego świętowania życzył ks. Paweł.

Dziękujemy zaproszonym Gościom za to, że zaszczycili naszą szkołę swoją obecnością. Szczególne podziękowania kierujemy do Wójta Gminy Szerzyny Pana Grzegorza Gotfryda.

Barbara Wójcik

Święto Patrona Szkoły i Dzień Edukacji Narodowej

Utworzono dnia 22.10.2023, 13:40

Przekaż 1,5% podatku

Polecamy

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 351

W poprzednim tygodniu: 392

W tym miesiącu: 859

W poprzednim miesiącu: 1415

Wszystkich: 193535

Zegar